Zorggroep Groningen

Het Expertise Behandelcentrum maakt deel uit van Zorggroep Groningen. Zorggroep Groningen verleent complexe zorg binnen haar eigen muren, met specialisaties in onder meer Parkinson, COPD en CVA (hersenbloedingen en herseninfarcten). Als je wereld kleiner wordt, lever je steeds meer in. Wij doen er alles aan om u wat voor u waardevol is terug te kunnen geven. Dát is onze drive, daarvoor zetten onze mensen zich vol vuur in.

Regie over eigen leven

Bij Zorggroep Groningen staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk goed te luisteren naar de wensen en behoeften van de cliënten. Ons uitgangspunt daarbij is dat zij zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen houden en mee kunnen blijven doen aan het maatschappelijk verkeer. Daarom zijn onze locaties meer dan alleen zorginstellingen. Het zijn ontmoetingscentra waar jong en oud elkaar tegenkomen.

Verblijf bij Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen wil ervoor zorgen en aan bijdragen dat ouder wordende mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. Dit geldt voor mensen die op de locaties wonen, maar ook voor mensen die er voor kortere of langere tijd verblijven of nog thuis wonen. De locaties hebben een huiselijke, vertrouwde, maar ook uitnodigende uitstraling, aansluitend bij de omgeving waarin de centra zijn gesitueerd.

Contact met Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen
Schaaksport 100
9728 PG Groningen
Postbus 8047
9702 KA Groningen

Telefoon: 050 – 535 41 00
E-mail: info@zorggroepgroningen.nl

www.zorggroepgroningen.nl