Leren bij het EBC

Het Expertise Behandelcentrum wil haar cliënten graag altijd de beste kwaliteit van behandeling garanderen. Om deze reden investeren wij in scholing en opleiding. We stellen hoge eisen aan ons personeel. Alleen op die manier kunnen we de beste zorg garanderen. Dit begint al bij het lopen van een stage.

Op zoek naar een stage in de zorg?

Het EBC biedt regelmatig stageplaatsen aan. Zorggroep Groningen is een erkend leer- en stagebedrijf. Binnen het EBC kun je stage lopen bij verschillende disciplines. Wij bieden je tijdens je stage naast een uitdagende leeromgeving ook deskundige begeleiding door onze gemotiveerde begeleiders.

Belangstelling? Neem contact op met afdeling P&O van Zorggroep Groningen via telefoonnummer (050) 535 41 24.