Zorggroep Groningen publiceert jaarverslag 2017

23 jul 2018

Het jaarverslag van Zorggroep Groningen over het jaar 2017 is gepubliceerd. Het afgelopen jaar heeft Zorggroep Groningen niet stilgezeten. Zo zijn er een aantal afdelingen voor mensen met dementie opnieuw ingericht – met een eigen voordeur, een Winkel van Sinkel en een gezellige huiskamer, zodat zij zich vertrouwd voelen in hun eigen woonomgeving. We hebben de afdeling met revalidatiezorg voor ouderen versterkt en uitgebreid, door de revalidatieafdelingen van Innersdijk en Maartenshof samen te voegen in het totaal vernieuwde Revalidatiecentrum Maartenshof. Daarnaast hebben onze expertiseteams vakkundig en enthousiast gewerkt aan het uitbreiden van de zorgconcepten – de richtlijnen die aangeven hoe er gewerkt moet worden met betrekking tot bijvoorbeeld de privacy, regievoering en veiligheid, en de overlap en grenzen tussen formeel en informeel zorg verlenen. En dan zijn er nog een flink aantal hartenwensen van onze cliënten in vervulling gegaan. Kortom, we kijken terug op een dynamisch jaar. Benieuwd naar deze en andere onderwerpen, zoals de financiële resultaten? U leest er meer over in ons jaarverslag.