Wetenschappelijk onderzoek binnen Zorggroep Groningen

07 jun 2018

Zorggroep Groningen heeft een eigen Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC). Binnen de commissie wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en gekeken hoe dit de dagelijkse praktijk kan ondersteunen. Zodoende draagt de WOC bij aan het ontwikkelen van de kwaliteit van zorg van Zorggroep Groningen.

 

Project MoSART en Onderzoek Minimum dataset (MDS)

Op dit moment vinden, in samenwerking met het UNO-UMCG (Universitair Netwerk Ouderenzorg - UMCG), twee onderzoeken plaats op de psychogeriatrische afdelingen. Het moSART project en een onderzoek naar de implementatie van de Database Dementie, ook wel MDS (Minimum Data Set).

Het moSART project is een onderzoek naar de invloed van omgevingsgeluiden op het gedrag van onze cliënten. Dit onderzoek vindt plaats op de PG-afdelingen in Maartenshof en A.G. Wildervanck. U leest er meer over op de website van UNO-UMCG.

De Database dementie/MDS geeft inzicht in de ontwikkeling van dementie. Het is een set gegevens, waarin de belangrijkste aspecten van de gezondheid van cliënten met dementie, op systematische wijze door ouderenzorgorganisaties worden vastgelegd. Deze database is uniek in de ouderenzorg in Nederland en wordt ontwikkeld door UNO-UMCG. Speciaal opgeleide medewerkers kunnen zo de ontwikkeling van het ziekteproces in kaart brengen. U leest hier meer over het onderzoek.

 

Afstudeeronderzoeken

Daarnaast vinden er binnen Zorggroep Groningen regelmatig onderzoeken plaats in het kader van afstudeeropdrachten.

Op dit moment onderzoeken twee HBO-V studenten in Revalidatiecentrum Maartenshof de toepassing van de USER (Utrechtse Schaal voor de evaluatie van Revalidatie) door middel van interviews. Daarnaast zijn twee studenten diëtetiek bezig met het ontwikkelen van een ondervoedingsprotocol.

In het kader van zijn opleiding tot Geriatriefysiotherapeut, doet fysiotherapeut Jeroen van Dijk, in samenwerking met diëtiste Marinka Lautenbach, een innovatieproject binnen ZGG. Zij implementeren Klinimetrie binnen het fysiotherapeutisch handelen en de diëtetiek om een groot geriatrisch syndroom, genaamd Sarcopenie te (h)erkennen. Naast een toename in kwaliteit van zorg, leidt dit mogelijk ook tot een sneller ontslag van de Revalidatiecliënt.