Twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht Zorggroep Groningen

24 mei 2018

In de Raad van Toezicht van Zorggroep Groningen zijn met ingang van 1 april jl. twee nieuwe leden benoemd. Het betreft mevrouw Elles Dost en mevrouw Akkelys Lukkes. Zij volgen de twee vertrekkende leden, de heer Gerrit Hes en mevrouw Ruth Pruim, op. De huidige zittende leden van de Raad van Toezicht zijn: de heer Bernard Arnold (voorzitter), de heer Huib van der Burg en de heer Hans Konst.

Beide nieuwe leden willen graag hun bijdrage leveren aan het verder verwezenlijken van de visie van Zorggroep Groningen ‘Altijd de mens zien’. De focus van Zorggroep Groningen ligt hierbij op complexe intramurale zorg. Mevrouw Dost was toezichthouder bij Oosterlengte, waarbij haar termijn per 1 januari jl. was afgelopen. Mevrouw Dost: “Er ligt een enorme uitdaging om op een goede manier invulling te geven aan de transities in de zorg, gezien de consequenties voor cliënten en medewerkers. Vanuit de positie als toezichthouder wil ik daar graag een bijdrage aan blijven leveren”. Mevrouw Lukkes: ”Ik kan mij volledig vinden in de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Groningen. Graag lever ik vanuit mijn kennis en ervaring in de zorg een waardevolle bijdrage aan de organisatie”. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen zijn zeer verheugd met het aantreden van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De heer Arnold, voorzitter RVT: ”Wij zijn van mening dat mevrouw Dost en mevrouw Lukkes samen alle aandachtsgebieden – zoals in het profiel is geschetst – volledig bestrijken en daarmee de RvT versterken. Beiden hebben ook toezichthoudende ervaring, zijn bekend met de ontwikkelingen in de zorgsector en qua persoonlijkheid dragen zij bij aan de diversiteit in de samenstelling van de RvT”.

Elles Dost
Elles Dost (1969) werkt sinds 2012 als directeur bij woningcorporatie Actium in Assen. Daarvoor was zij bestuurder van woningcorporatie Woonservice Westerbork. Mevrouw Dost bekleedt momenteel de volgende nevenfuncties: lid Algemeen Bestuur Aedes Vereniging Brancheorganisatie Woningcorporaties en lid Klankbordgroep Actiz Aedes. Elles Dost neemt deel aan de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie van Zorggroep Groningen.

Akkelys Lukkes

Akkelys Lukkes (1964) werkt sinds 2004 bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zij is daar directeur Bedrijfsvoering. Eerder werkte zij onder andere voor de Friesland Bank in Leeuwarden. Akkelys Lukkes zit vanaf 2011 in de Raad van Toezicht van Dr. Nassau College in Assen. Hiervan is zij vanaf 2012 voorzitter. Daarnaast is zij sinds maart 2018 lid van de Raad van Toezicht van Landschapsbeheer Drenthe. Mevrouw Lukkes neemt zitting in de commissie Kwaliteit & Veiligheid van Zorggroep Groningen.