Over het EBC

Wat doen we?

Het Expertise Behandelcentrum (afgekort EBC) is onderdeel van Zorggroep Groningen. Het EBC levert multidisciplinaire zorg op de verschillende locaties en aan de cliënten van Zorggroep Groningen. Daarnaast biedt het EBC ook extramurale expertise en behandelingen. Het EBC staat bekend als een ambitieus en ondernemend centrum in de stad en de provincie Groningen en wordt gewaardeerd door haar initiatieven en innovaties op het gebied van kennis rond behandeling, begeleiding, advisering van en ondersteuning in de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken.

Hoe doen we dat?

Het EBC is een professionele en zelfstandige aanbieder van zorg in het Noorden van Nederland. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende behoeften van onze cliënten. We willen mensen met onze zorg ondersteunen en begeleiden in hun dagelijkse bezigheden. We vinden het belangrijk om in te spelen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de zorg. Het EBC biedt specialistische multidisciplinaire en intensieve zorg. Zowel intramuraal als extramuraal.

Waarom doen we dat?

Het EBC richt zich met haar dienstverlening op een brede dwarsdoorsnede van de samenleving. Wij verlenen mono- en multidisciplinair (complexe) intramurale zorg en eerstelijnszorg. Daarnaast is het EBC de innoverende kracht van Zorggroep Groningen voor wat betreft behandel- en begeleidingsmethoden, vooral op het gebied van complexe en chronische problematiek bij kwetsbare cliëntgroepen, zoals ouderen. Het EBC vervult een belangrijke functie in het verzorgingsgebied van Zorggroep Groningen. Ze speelt een belangrijke rol in de samenhang tussen de verschillende locaties van Zorggroep Groningen en biedt daarnaast ook zelfstandig diensten aan nieuwe en/of externe cliënten aan.

EBC over kwaliteit

Om onze cliënten de beste kwaliteit van behandeling te garanderen, is continue investering in scholing en opleiding noodzakelijk. Daarnaast zijn er Expertise Teams in het leven geroepen met als doel om de kennis van elke doelgroep te verdiepen en verbreden om de samenhang tussen de verschillende doelgroepen en producten van Zorggroep Groningen en het EBC te versterken.

De waarde van wetenschappelijk onderzoek

Het doen van wetenschappelijk onderzoek, het delen van de resultaten en het implementeren en evalueren van de verkregen inzichten, vormen een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsverbetering binnen het EBC en Zorggroep Groningen. Wetenschappelijk onderzoek krijgt dankzij de Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) een structurele plaats binnen de werkwijze van de organisatie.

Management EBC

Het management van het Expertise Behandelcentrum bestaat uit:

  • Wilko van den Bergs, manager EBC a.i.
  • Gonny van den Assem-Deijnum, eerst verantwoordelijk specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Groningen
  • Trea van der Kuip-Heijs, secretaresse management EBC
  • Agnes Kamstra-Dijkstra, medewerker Backoffice EBC
  • Gerda de Valk, management assistent/Frontoffice EBC

Onze werkterreinen

Het Expertise Behandelcentrum hecht veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit. Het EBC houdt zich bezig met drie hoofdzaken die allemaal bijdragen aan een zo goede en compleet mogelijke dienstverlening voor de cliënten. De hoofdtaken worden hieronder kort toegelicht.

EBC Academy

Het betreft hier alle scholingen die gegeven worden aan de zorg, zoals SNAQ of ambulante compressietherapie. Onderdeel is ook wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksresultaten worden o.a. gebruikt om onze diensten en producten te verbeteren en om te innoveren.

EBC Advies & Ondersteuning

Hieronder vallen alle expertiseteams zoals het ParkinsonNet, projectgroepen zoals de MIC en projecten zoals pilot orthopedie en pilot COPD. De Expertise Teams hebben als doel de kennis van elke doelgroep te verdiepen en verbreden en de samenhang tussen de verschillende doelgroepen c.q. producten van Zorggroep Groningen en het EBC te versterken.

EBC Behandeling

Het betreft hier behandeling, zowel intramuraal als ook extramuraal en eerstelijns zorg. Hieronder valt ook de behandeling bij andere aanbieders. In de toekomst zijn nieuwe klanten en doelgroepen (en dus ook DVO’s) mogelijk, denk hierbij aan samenwerking met de ziekenhuizen.