Psychomotorische Therapie

Het kan voorkomen dat u moeite heeft met het hanteren van uw emoties of met het accepteren van uzelf. Vooral op hogere leeftijd is dit een veel voorkomend probleem. Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen die te maken hebben met gedrags- en/of emotionele problematiek. Denk hierbij aan inactiviteit, depressiviteit, agressiviteit of een gebrek aan sociaal contact. De psychomotorisch therapeut richt zich op problemen zoals die naar voren komen in bijvoorbeeld bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichaamshouding en lichaamsbeleving.

Therapie

In deze therapie spelen bewegingsgerichte werkvormen een belangrijke rol. We spreken daarom ook wel van een combinatie van bewegen en hulpverlenen. Werkvormen met bewegingsmaterialen zijn erg goed bruikbaar om sfeer en situaties te creëren waarin mensen (nieuwe) ervaringen opdoen en waarin ook gelegenheid wordt geboden om die ervaringen met anderen te delen.

Enkele speerpunten daarbij zijn:

 • omgaan met bewegingssituaties, met materiaal en met anderen
 • het accepteren van uzelf
 • omgaan met emoties

De therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden. Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek.

Vervolgtherapie

In de vervolgbehandeling richt de therapie zich op drie deelgebieden:

1. Activering

Aandacht voor het omgaan met de door de cliënt ervaren handicap. Een beroep doen op de restmogelijkheden.

2. Socialisering

 • Bevorderen van communicatie. Voorkomen van passief gedrag.
 • Opbouwen en onderhouden van sociale relaties.

3. Bevorderen van het affectief functioneren

 • Handhaven van een positief zelfbeeld.
 • Toename van gevoel van controle en identiteit.
 • Ervaren van succes en plezier.

Het psychosociaal ondersteuningsteam

Naast het ondersteunende en activerende werk met cliënten, verzorgen de PMT'ers omgangsadvisering aan teams van verzorgenden binnen de diverse locaties van Zorggroep Groningen. Dit gebeurt in samenwerking met de psychologen binnen het psychosociaal ondersteuningsteam (PSOT).

Speerpunten hierbij zijn:

 • het bespreken van moeilijk hanteerbaar gedrag;
 • het bespreken van knelpunten en mogelijke oplossingen;
 • het bespreken van de eigen rol in het beïnvloeden van het gedrag van de cliënt;
 • het bespreken van interacties tussen medewerkers en cliënten;
 • het bespreken van groepsprocessen en de rol die de medewerkers daarin hebben;
 • het concretiseren van adviezen en oplossingen middels omgangsafspraken;
 • het geven van achtergrondinformatie omtrent ziektebeeld, beleving en gedrag;
 • het geven van inzicht in aanwakkerende en uitdovende factoren van (probleem)gedrag.

De psycholoog en de PMT'er worden binnen hun eigen vakgebied ingeschakeld voor observatie, diagnostiek, ondersteuning en activering wanneer gedrags- en/of emotionele problemen spelen. Dit kan voorkomen wanneer u bijvoorbeeld moeite heeft met de veranderende woonsituatie of omdat u moeite heeft om sociale aansluiting te vinden met medebewoners.

Contact

Verblijft u op één van de locaties van Zorggroep Groningen en denkt u hulp nodig te hebben van een psychomotorisch therapeut? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) of behandelend arts.