Psychologie

Veel mensen hebben wel eens te maken met psychische klachten of problemen. Ook op hogere leeftijd kunt u hiermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare of bij een (chronische) ziekte en handicap. 
 

U staat er niet alleen voor

Misschien zit u al een tijd niet lekker in uw vel of ervaart u psychische klachten. Dan is het fijn om te weten dat er mensen zijn die u kunnen helpen. Onze psychologen bieden hulp aan oudere mensen met een chronische ziekte of problemen tijdens de revalidatie. In één of meer gesprekken worden stemmings-, angst- of spanningsklachten, geheugenproblemen, gedrags- en/of relatieproblemen besproken.

Indien nodig wordt een psychologisch onderzoek afgesproken om de aard en ernst van de klachten vast te stellen. In onderling overleg met u wordt een behandelplan vastgesteld. Er kan gekozen worden voor kortdurende individuele behandeling of begeleiding.

Gesprek met een psycholoog

In het eerste gesprek krijgt u voldoende tijd om te vertellen over uw klachten of problemen. Aan de hand van dit gesprek kan de psyocholoog een geschikte behandeling voor u starten. Die behandeling ziet er voor iedereen anders uit, omdat iedereen ergens anders behoefte aan heeft. Soms kan het helpen dat u de gelegenheid krijgt te praten over wat u dwars zit. Misschien hebben negatieve gedachten bij u de overhand en kan uw manier van denken onderwerp van gesprek zijn. Maar ook voor overige psychische problemen of klachten kunt u bij een psycholoog terecht.

Verwijzing en vergoeding

Wanneer u op één van de locaties van Zorggroep Groningen verblijft of in behandeling bent bij het Expertise Behandelcentrum, is psychische hulp onderdeel van uw behandeling. Hierdoor zijn er geen extra kosten verbonden aan hulp van onze psychologen.

Contact

Verblijft u op één van de locaties van Zorggroep Groningen en denkt u hulp nodig te hebben van een psycholoog? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) of behandelend arts.

Indien u niet verblijft op één van onze locaties, maar u wilt graag weten wat het Expertise Behandelcentrum voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 050 - 549 3508.

Kwaliteit

Onze psychologen zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en staan ingeschreven in het BIG-Kwaliteitsregister.