Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met veelal een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen. Specialisten ouderengeneeskunde werken niet alleen met ouderen, maar ook met jongere patiënten met vergelijkbare complexe aandoeningen.

Kwaliteit van het leven

Het doel van de specialist ouderengeneeskunde is om de kwaliteit van het leven op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit houdt in dat er heel breed gekeken wordt hoe de cliënt het beste kan functioneren en wonen met inzet van de juiste zorg, rekening houdend met zijn of haar ziekten en beperkingen. Niet alleen medische zaken maar ook problemen op het gebied van het maatschappelijke, psychische en communicatieve vlak worden meegenomen bij het adviseren en begeleiden van de cliënt. 

Integraal zorgplan

Hij of zij vervult een belangrijke rol bij het coördineren en het opstellen van een integraal zorgplan waarbij meerdere ondersteunende zorgverleners worden ingeschakeld zoals de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, activiteitentherapeut en geestelijk verzorger. Daarnaast werkt de specialist ouderengeneeskunde nauw samen met de huisarts en specialisten in het ziekenhuis om de juiste medische zorg te kunnen bieden aan de cliënt.

Verdere kerntaken zijn revalidatie, advisering aan de huisarts, medische behandeling en begeleiding van chronisch zieken en mensen met dementie. Daarnaast is hij of zij deskundig in palliatieve en terminale zorg. Sommige specialisten ouderengeneeskunde richten zich met name op wetenschappelijk onderzoek, organisatie van zorg en revalidatie van speciale doelgroepen zoals cliënten met een CVA, COPD of Parkinson.

Contact

Verblijft u op één van de locaties van Zorggroep Groningen en denkt u hulp nodig te hebben van een specialist ouderengeneeskunde? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende).