Maatschappelijk werk

Heeft u vragen over sociale, maatschappelijke, juridische en/of financiële zaken die samenhangen met gezondheidsproblematiek? Een maatschappelijk werker kan u hierin begeleiden. 

Sociale omgeving

Een maatschappelijk werker biedt u ondersteuning bij sociale, maatschappelijke, juridische en/of financiële vraagstukken die samenhangen met gezondheidsproblemen. Een maatschappelijk werker kijkt zowel naar de cliënt als naar de sociale omgeving van de cliënt. Hierbij kunt u denken aan de partner, familie, vrienden, invloed van het werk en de wisselwerking tussen alle factoren. 

Psychosociale hulp

Een maatschappelijk werker kan psychosociale hulp bieden. Denkt u hierbij aan hulp bij verliesverwerking, maar ook bij problemen die te maken hebben met gedrag, ontwikkeling en relaties. Ook bij materiële problemen kan een maatschappelijk werker ondersteuning bieden. Hierbij kunt u denken aan problemen die te maken hebben met inkomen, mentorschap, bewindvoering en complexe huisvestingvragen.

Contact

Verblijft u op één van de locaties van Zorggroep Groningen en denkt u hulp nodig te hebben van een maatschappelijk werker? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende).

Indien u niet verblijft op één van onze locaties, maar u wilt graag weten wat het Expertise Behandelcentrum voor u kan betekenen, neem dan contact op met 050 - 549 3508.