Logopedie

Heeft u ook wel eens moeite met het begrijpen van geschreven of gesproken taal? Of gaat het spreken zelf niet meer zo goed? In deze gevallen kan een logopedist u helpen. Ook wanneer u bijvoorbeeld moeite heeft met kauwen en slikken, ben u bij een logopedist aan het juiste adres.

Hulp bij moeite met communiceren

De logopedisten van het Expertise Behandelcentrum hebben veel ervaring met de behandeling van mensen op hogere leeftijd die moeite hebben met communiceren. De taal- en/of spraakproblemen kunnen het gevolg zijn van een neurologisch probleem, zoals bijvoorbeeld een CVA, de ziekte van Parkinson of dementie. In deze gevallen kunt u problemen ervaren met het begrijpen van gesproken of geschreven taal. U kunt ook problemen hebben met het spreken zelf.

Eerste afspraak

Het eerste consult is altijd een intake. Tijdens deze intake brengen we uw hulpvraag in kaart. We proberen een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke omstandigheden en uw mogelijkheden om veranderingen hierin aan te brengen. Indien nodig maken we hierop een aantal vervolgafspraken.

Verwijzing en vergoeding

Logopedie valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat u met een verwijzing van uw huisarts of specialist onbeperkt logopedie kunt krijgen. De kosten vallen binnen het eigen risico. Dit kan echter verschillen per ziektekostenverzekeraar. Voor u naar een logopedist gaat, is het daarom aan te raden om even te informeren hoe dit bij uw zorgverzekeraar geregeld is.

Bij enkelvoudige problemen is geen verwijzing van de huisarts nodig en worden de behandelingen gewoon vergoed. Bij personen op hogere leeftijd doen zich vaak meerdere problemen voor. In die gevallen is er eigenlijk altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

ParkinsonNet

Op de locatie Maartenshof nemen meerdere behandeldisciplines, waaronder logopedie, deel aan het ParkinsonNet. De therapeuten die zijn aangesloten bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van cliënten met Parkinson en cliënten met atypische parkinsonismen. Dit zijn aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson.

De ParkinsonNet therapeuten werken onderling nauw samen. Ze werken ook samen met parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Hierdoor zijn de behandelingen optimaal op elkaar afgestemd. ParkinsonNet therapeuten werken verspreid over de regio en behandelen ook cliënten aan huis.

Meer informatie over ParkinsonNet kunt u vinden op www.ParkinsonNet.nl

Kwaliteit

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Contact

Verblijft u op één van de locaties van Zorggroep Groningen en denkt u hulp nodig te hebben van een logopedist? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende).

Indien u niet verblijft op één van onze locaties, maar u wilt graag weten wat het Expertise Behandelcentrum voor u kan betekenen, neem dan contact op met 050 - 549 3508.