Ergotherapie

Het kan voorkomen dat bepaalde handelingen en activiteiten op hogere leeftijd lastiger worden of zelfs onmogelijk. Een ergotherapeut behandelt uw klachten en traint de activiteiten die voor u belangrijk zijn. Ze werken praktisch en leren u gaandeweg weer dingen te doen, zoals uzelf verzorgen, telefoneren, zitten, opstaan, schrijven of rijden met een scootmobiel, zodat u weer zelfstandiger kunt leven. Ergotherapie wordt aangeboden aan cliënten van Zorggroep Groningen en via de eerstelijn.

Samen werken aan uw zelfstandigheid

Ergotherapeuten oefenen met u in uw eigen omgeving, zodat u de bewegingen en handelingen weer opnieuw of op een andere manier leert uitvoeren. Hulpmiddelen kunnen hierbij uitkomst bieden. Soms worden er ook aanpassingen in huis gedaan om het u makkelijker, of om uw thuissituatie veiliger te maken. De ergotherapeuten zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgevingen en kunnen u begeleiden bij het aanvragen van aanpassingen en eventuele vergoedingen van hulpmiddelen. Ergotherapie zorgt ervoor dat u weer kunt meedoen in de samenleving. Het heeft een bewezen positieve invloed op de kwaliteit van het leven, ook voor mensen met beperking.

Eerste afspraak

Het eerste consult is altijd een intake, zowel als cliënt van Zorggroep Groningen als wanneer u niet verblijft op één van onze locaties (via de eerstelijn). Tijdens deze intake brengen we uw persoonlijke hulpvraag in kaart. We proberen een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke omstandigheden, klachten, uw beweegpatroon en uw mogelijkheden om veranderingen hierin aan te brengen. Indien nodig maken we hierop een aantal vervolgafspraken.

Verwijzing en vergoeding van ergotherapie

De ergotherapeut werkt op verwijzing van een (huis)arts. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Dit houdt in dat iedereen recht heeft op tien behandeluren per kalenderjaar. De kosten vallen binnen het eigen risico.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan worden er aanvullend 1 tot 5 behandeluren vergoedt per kalenderjaar. Dit is afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen. U kunt in uw polis nalezen op hoeveel aanvullende behandeluren u recht heeft.

De behandelingen vinden meestal aan huis plaats.

Contact

Verblijft u op één van de locaties van Zorggroep Groningen en denkt u hulp nodig te hebben van een ergotherapeut, dan kunt u dit aangeven bij uw EVV’er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende).

Indien u in de thuissituatie verblijft en een verwijzing heeft van uw (huis)arts, dan kunt u contact opnemen met Expertise Behandelcentrum via telefoonnummer 050-5493508.

Kwaliteit

De ergotherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.