Activiteitentherapie

Activiteitentherapie is een onderdeel van de behandeling die binnen Maartenshof op de revalidatie afdelingen en de Parkinson kliniek geboden wordt. Door beperkingen en/of veranderingen kan het zijn dat uw dag er niet zo uitziet zoals u zou willen. Er kan sprake zijn van een verlies van interesse of initiatiefverlies, moeite met het voeren van eigen regie, verandering van sociale rollen, verlies van functie, rouwverwerking en een verminderd gevoel van eigenwaarde. De activiteitentherapeut zoekt samen met u naar een passende dag invulling en is gericht op de thuissituatie.

We zijn er voor u

De activiteitentherapeut gaat samen met u op zoek naar een daginvulling die bij u past. Aandachtsgebieden zijn o.a.:

  • Ontwikkelen van dag invulling/structuur.
  • Vaardigheden uitbreiden en/of alternatieven zoeken.
  • Sociale contacten vergroten, hervinden van sociale rol.
  • Omgaan met energie, belasting/belastbaarheid.
  • Zingeving, verwerking van rouw en verlies d.m.v. (creatieve activiteiten) en eigen regie voeren.
  • Cognitieve training na o.a. een CVA/beroerte of bij de ziekte van Parkinson.

Wij werken hieraan door verschillende (creatieve) activiteiten in te zetten, waarbij de activiteit er aan bij kan dragen individuele doelen te bereiken. De behandeling vindt voornamelijk individueel plaats of in kleine groepen en is gericht op de thuissituatie. Er is een groep Taakgerichte Training en een handfunctiegroep (in samenwerking met ergotherapie) en een Parkinsongroep.

Eerste afspraak

Allereerst vindt er een  intakegesprek plaats waarin we in kaart brengen waar we aan gaan werken. Hierna maken we  indien gewenst een aantal vervolgafspraken voor therapie.

Mogelijkheden na ontslag

Mocht er nazorg (dagbehandeling/dagactiviteitencentra/woonondersteuning/ ouderen-werker/vrijwilliger) nodig zijn op het moment dat u naar huis gaat, dan helpen we u bij het aanvragen daarvan.

Contact

Verblijft u in één van de locaties van Zorggroep Groningen en denkt u therapie nodig te hebben van een activiteitentherapeut? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) of behandelend arts. Voor activiteitentherapie hebt u een verwijzing van de arts nodig.

Indien u niet verblijft op één van onze locaties, maar u wilt graag weten wat het Expertise Behandelcentrum voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 050 - 549 3508.