Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door meervoudige stoornissen van het cognitief functioneren. In de eerste plaats wordt de ziekte zichtbaar door een steeds sterker wordend geheugenverlies. Het geheugenverlies gaat tevens gepaard met een algehele achteruitgang en verlies van functies. Er kan een spraakgebrek ontstaan, fysieke handelingen kunnen steeds moeilijker worden, de concentratie verminderd en personen, voorwerpen en geluiden worden mogelijk niet goed herkend. Deze stoornissen hebben vervolgens weer invloed op het zelfbeeld en het functioneren op sociaal, emotioneel en gedragsmatig gebied.

Wat doet dementie met een persoon?

Dementie confronteert u met het verminderen van zowel lichamelijk, psychisch als ook sociaal functioneren. Rouw, angst, frustratie en isolement kunnen reacties zijn van iemand die lijdt aan dementie. De belevingswereld van iemand met dementie verandert aanzienlijk. Het is daarom belangrijk om de omgang en de omgeving hier zo goed mogelijk op aan te passen.

Wat kunt u doen in het geval van dementie?

Dementie is een onomkeerbare aandoening en vergt een voortdurende aanpassing, zowel van de cliënt als van de omgeving. Het is belangrijk om contact met familieleden te blijven onderhouden. Familileden kunnen ook bij het EBC terecht voor vragen wat betreft de omgang en huisvesting.

De ziekte kan dusdanig ingrijpend zijn, dat opname in het verpleeghuis noodzakelijk is.