Mijn gezondheid gaat achteruit

Als u ouder wordt, neemt uw gezondheid af. Dit kan geleidelijk gaan, chronisch zijn, maar ook acuut, bijvoorbeeld naar aanleiding van een trauma. U krijgt te maken met veranderende (lichamelijke) mogelijkheden waardoor een andere visie op de toekomst nodig is.

Letterlijk een streep door de rekening

Dit proces van veranderende mogelijkheden en een andere visie op de toekomst wordt door veel cliënten omschreven als "letterlijk een streep door de rekening". Dit proces kan gepaard gaan met gevoelens van verlies, verdriet, onbegrip en frustratie of zelfs woede.

Sociaal netwerk en sociaal welbevinden

Binnen het EBC krijgt u een vast aanspreekpunt. U krijgt ruimte om uw verhaal te doen. Van daaruit wordt er samen met u gekeken naar de mogelijkheden van verandering en het vergroten van uw sociaal netwerk. Dit sociale netwerk is van belang voor uw welbevinden. Het versterken van het sociale netwerk heeft een positief effect op de cliënt. Het is zodoende ook belangrijk om zo veel mogelijk contact te houden met familie.

Behandelmethode voor balans en vertrouwen

Een maatschappelijk werker zet verschillende methoden in, die gericht zijn op het vergroten van het draagvlak van de cliënt en de veranderde mogelijkheden als gevolg van de gezondheidsproblemen. Specifieke doelen bij deze behandeling zijn:

  • Het herkennen van de fysieke verandering en ermee leren omgaan.
  • Vervolgens het in kaart brengen van het bestaande deel van het sociale netwerk en activeren tot steun en support.
  • Het verminderen van fricties in relaties van de cliënt met familie, vrienden, collega's, buren etc.

Het eindresultaat is dat de cliënt zich gesteund voelt en zich kan richten op de verandering, zodat de balans in het leven en het vertrouwen in het lichaam terugkomt.