Revalidatie voor ouderen

Bij het Expertise Behandelcentrum kunt u terecht voor (neuro-) revalidatie. Bijvoorbeeld wanneer u bent geopereerd in het ziekenhuis, een CVA heeft gehad, de ziekte van Parkinson heeft of een bestaande aandoening verergert. De behandelaars van het EBC staan klaar om u zo goed mogelijk te helpen zodat u zo snel en goed mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en naar huis kunt.

Individueel behandelplan

Als u wordt opgenomen voor revalidatie, vindt er altijd een intake plaats door een arts. Hierna wordt gestart met de revalidatie. Na een week wordt uw situatie besproken met de betrokken behandelaars. Aan de hand van dit overleg en uw revalidatiedoelen wordt een individueel behandelplan opgesteld. Hierin staat vermeld welke resultaten er bereikt moeten worden, hoe deze te bereiken en uw verwachte ontslagdatum.

Positieve sfeer

Alle therapieën hebben als doel om zo veel mogelijk herstel te behalen tijdens uw revalidatieperiode. U revalideert in een therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat er een sfeer heerst die positief werkt op uw herstel. Bovendien revalideert u in een omgeving waarin u zo veel mogelijk de gelegenheid krijgt om te werken aan uw herstel. 

Zelf revalideren

Wij verwachten van u dat u hetgeen u leert tijdens de therapieën, zelf in de praktijk probeert te brengen op de afdeling. Denk daarbij aan zelf koffie of thee halen of zelf uw bed opmaken. Dit zijn ideale trainingsmomenten voor u, waarbij we u steunen en voor u klaar staan als u begeleiding nodig heeft.  Het hoofddoel hierbij is het aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen.