Ik kan niet meer zelfstandig wonen

Lukt het u niet meer om zelfstandig te wonen? Woont u sinds kort in een verpleeghuis of gaat u binnenkort verhuizen naar een verpleeghuis? Wij snappen het als u het hier moeilijk mee heeft. Het verlies van zelfstandigheid kan diverse emoties met zich meebrengen. Een gevoel van machteloosheid, eenzaamheid en frustratie. We bieden een luisterend oor en kunnen u ondersteunen en begeleiden bij het vinden van een geschikte woonvorm, zodat u uw gevoel van zelfstandigheid zo veel mogelijk terug krijgt.

Geschikte woonvorm

De medewerkers van het EBC werken er samen met u aan dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in een nieuwe woonsituatie die beter op uw behoeften is afgestemd. Soms kunt u door de gevolgen van ziekte en/of beperkingen niet meer terug naar uw oude woonsituatie. In zo'n geval zal er samen met u gekeken moeten worden welke woonvorm het meest geschikt is.

Aangepaste woning of verzorgingstehuis

In sommige situaties is veel zorg en/of structuur nodig. In zo’n situatie is vaak sprake van een permanente opname in een verzorgings-, of verpleeghuis. Ook kan het zijn dat iemand permanent in een rolstoel moet zitten, terwijl hij in zijn oude woning de slaapkamers en badkamer op de bovenverdieping heeft. In zo’n geval zal iemand naar een aangepaste woning moeten.

Verschillende vormen van wonen zijn mogelijk. Het EBC kan u hierin begeleiden, maar ook bemiddelen in bijvoorbeeld complexe woonvormen. Bij complexe woonvormen kunt u denken aan fokuswonen, begeleid wonen of zelfstandig wonen met een medische urgentie. Het EBC kan ondersteunen in de medische zorg.