Ik heb moeite met spreken

Moeite met spreken komt veel voor op latere leeftijd. Als u moeite heeft met spreken of met taal in het algemeen, kan dit verschillende oorzaken hebben. Er kunnen zich problemen voordoen met uw stem, uw gehoor, kauwen of slikken en met het spreken zelf. Een logopedist kan u helpen de oorzaak van dit probleem te vinden en een passende oplossing te vinden.

Oorzaken van spraakproblemen

Het is heel vervelend wanneer u problemen heeft met praten. Andere mensen verstaan u misschien niet meer zo goed. Of misschien kunt u in sommige gevallen niet meer op de juiste woorden komen. Problemen met spreken of met andere vormen van taal kunnen zich voordoen in verschillende situaties. U kunt bijvoorbeeld problemen ervaren na een beroerte, als gevolg van de ziekte van Parkinson, een tumor of als gevolg van de longaandoening COPD.

Logopedie

In het EBC werken zeer ervaren logopedisten, die u goed kunnen helpen. In principe zijn logopedisten vrij toegankelijk. In veel gevallen is er echter sprake van meervoudige klachten. In die gevallen is een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.