Ik heb last van mijn rug of nek

Op zoek naar de oorzaak

Als u last heeft van uw rug of nek is dat heel vervelend.  De simpelste dingen kunt u dan niet meer goed doen, zoals het lezen van een boek, een wandelingetje maken of opstaan. Pijnklachten kunnen heel hinderlijk zijn in uw dagelijks leven en kunnen u hinderen in uw sociale contacten en mogelijkheden. Pijnklachten, vooral op hogere leeftijd, kunnen meerdere oorzaken hebben. Bij het EBC nemen we nekklachten serieus en gaan we altijd gericht op zoek naar de oorzaak.

Oorzaken van uw rug- of nekklachten

Rug- en nekklachten kunnen meerdere en verschillende oorzaken hebben. De oorzaak ligt meestal in de combinatie van een relatieve verminderde belastbaarheid en een eenzijdig houding- en bewegingspatroon. Dit houdt in dat mensen niet voldoende variatie hebben in hun bewegingen. Er zijn veel diverse symptomen te noemen, die per individu verschillen. Bij nekklachten is bijvoorbeeld een verstijfde wervelkolom vaak de boosdoener.

Eerste gesprek

Uw eerste gesprek is een intake. Tijdens deze intake wordt getracht een beeld te krijgen van uw leef- en beweegwijze om zoveel mogelijk achter de oorzaak van het probleem te komen. Op die manier kan hier zo goed en functioneel mogelijk op worden ingespeeld en kunnen we ergens naartoe werken. Naar aanleiding van de intake stelt de fysiotherapeut een individueel behandelpan op. Hierin zijn doelen opgenomen die door uzelf aangedragen worden. Vaak zijn dit doelen gericht op de zelfstandigheid, zodat u weer zo veel mogelijk zelf kunt doen.

De behandeling

De behandeling bestaat veelal uit:

  • De fysiotherapeut zal u allereerst zo goed mogelijk informeren over de klacht en de oorzaak.
  • Vervolgens kijkt de fysiotherapeut naar uw houding en zal hij/zij u helpen om deze middels oefentherapie te verbeteren.
  • Eventueel worden er ondersteunend passieve, mobiliserende technieken van de wervelkolom en/of de betrokken spieren ingezet.
  • Verbeteren van uw conditie en lokale belastbaarheid. Wanneer u ergens last van heeft kan dit namelijk van invloed zijn op uw hele fysieke gestel. Vaak is het nodig eerst de totale fysieke conditie te verbeteren om zo het probleemgebied te kunnen behandelen.

De trainingen zijn functionele trainingen en oefeningen die aansluiten bij individuele houdings- en bewegingsproblemen.