Leefregels bij revalidatie - Voorste benadering

Heupoperatie - Voorwaartse benadering

De eerste zes weken bestaat er bij bepaalde bewegingen de kans dat uw heupprothese uit de kom kan schieten. Om dit te voorkomen, zijn er verschillende leefregels waar u rekening mee moet houden de eerste zes weken na de operatie.


Algemene regels

  • De eerste 6 weken na de operatie loopt u met krukken of een rollator.
  • U mag niet fietsen of autorijden.
  • Draag stevig schoeisel.

Specifiek voor voorste benadering

  • Uw bovenbeen mag niet naar achteren ten opzichte van uw bovenlichaam.
  • Maak geen achterwaartse draaiing naar buiten met uw heup.
  • Overstrek uw heup niet. Alleen omhoog komen in bed als uw bovenlichaam hoger blijft dan uw benen.